Members | Mahara Community

Results

Janine Jezabek's profile picture

Janine Jezabek - Member

Joined: 20 January 2021
Jannetje Egbers's profile picture

Jannetje Egbers - Member

Joined: 21 January 2021
János Horváth Cz.'s profile picture

János Horváth Cz. - Member

Joined: 17 February 2020
Jan-Simon Hussmann's profile picture

Jan-Simon Hussmann - Member

Joined: 4 September 2018
Jantima Jaroenphol's profile picture

Jantima Jaroenphol - Member

นิสัยส่วนตัว เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง  ชอบสอนคนที่อยากให้สอนเพราะจะตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูด เป็นคนร่าเริงแจ่มใส รักธรรมชาติ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นหากว่าเราสามารถช่วยได้ ชอบทำงานเพื่อสังคม เช่น เป็นอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มทร.ธัญบุรี เมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย โดยส่วนตัวจะเป็นคนประหยัดจึงจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น กระดาษทุกชนิดที่สามารถทำประโยชน์ต่อได้ก็จะเก็บและนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุด หรือรับบริจาคกระดาษเหลือใช้นำขายและนำเงินมาซื้อต้นไม้ จึงเกิดเป็นโครงการเปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้ของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี (FB/RecycleProject)

ด้านความสามารถ : สามารถตัดต่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ส่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ ตัดต่อวิดีทัศน์อื่น ๆ ตัดต่อเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จัดทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress อันนี้ถนัดเพราะว่าเป็นงานที่ทำประจำจัดทำเว็บไซต์ของมทร.ธัญบุรี และหน่วยงานภายในมหาลัยฯ และภายนอกอีกทั้งเป็นวิทยากรด้วย  สามารถออกงานแบบกราฟิคได้ จัดทำและดูแลช่อง RmuttChannel บน Youtube ดูแลเพจของ มทร.ธัญบุรี FB/rmutt.klong6 เพจอื่น ๆอีกมากมาย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายหากทำไม่ได้ก็จะศึกษาด้วยตนเองและจะทำให้ได้และทำให้ดีที่สุด  เพราะเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เป็นคติเตือนใจมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

Joined: 23 July 2014
Jari Fischer's profile picture

Jari Fischer - Member

Joined: 10 November 2023
Jashvir Bir's profile picture

Jashvir Bir - Member

This is my eportfolio for TAFE

Joined: 3 March 2014
Jasmin Hodge's profile picture

Jasmin Hodge - Member

Joined: 8 February 2010
Jasmin Levesque's profile picture

Jasmin Levesque - Member

Joined: 21 December 2023
Jason Bailey's profile picture

Jason Bailey - Member

Joined: 13 May 2014